Prejsť na hlávný obsah
0903 128 966

Kontaktné údaje

 • Telefón: +421 903 128 966
 • E-mail: brano@cyklotury.sk

Fakturačné údaje

 • Obchodné meno: Cyklotúry s.r.o
 • Sídlo: Hollého 58/22, 920 01 Hlohovec
 • IČO: 52 162 508
 • DIČ: 2120919625
 • Číslo účtu: SK38 8330 0000 0028 0170 0655
 • IBAN: SK38 8330 0000 0028 0170 0655
 • SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Zápis v ORSR: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43647/T

Kontaktný formulár

  Potvrdzujem, že som sa oboznámil s Pravidlami ochrany osobných údajov a týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa:
  Cyklotúry s.r.o so sídlom Hollého 58/22, 920 01 Hlohovec, IČO: 52 162 508, Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43647/T, e-mail: brano@cyklotury.sk, tel.: +421903 128 966, WEB: https://cyklotury.sk/ (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

  Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel: realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo telefonického kontaktu.

  Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á Prevádzkovateľom, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať (písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na jeho e-mailovú adresu, event. prostredníctvom formulára zverejneného na tejto webovej stránke Prevádzkovateľa). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba zároveň prehlasujem, že moje osobné údaje poskytujem dobrovoľne, bez nátlaku, a že všetky osobné údaje sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné. Ako dotknutá osoba pri vyhlasujem, že v prípade ak Prevádzkovateľovi poskytujem osobné údaje iných osôb, že som k tomu oprávnený a mám k tomu ich výslovný súhlas. Zároveň potvrdzujem, že som tieto osoby oboznámil/a s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov a Pravidlami ochrany osobných údajov, resp. ich oboznámim najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi. Zaškrtnutím tohto políčka zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.


  Plánovanie cyklotrás

  0903 128 966

  Ak chceš spoznávať krásy našej krajiny z bicykla, pomožem ti naplánovať vhodné cyklotrasy priamo na mieru.

  Partneri s ktorými
  spolupracujeme.

  bike-4-you
  Banana tour